Servi della Sofferenza
Přihlášení
Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového čtenáře!
 
Vyhledávání
 
Společenství mladých sv. otce Pia z Pietrelčiny v Brně

Archiv myšlenek

Nejnovější myšlenky << Září 2019 << Září 2019 >> Srpen 2019 >> Nejstarší myšlenky

Myšlenky dne za Září 2019


15.9.2019

Únava pro konání dobra, je dobrem, které neunavuje.

"La stanchezza per fare il bene è un bene che non stanca."
13.9.2019

Vzývání Ježíše s námahou on přijímá s mnohem větším zalíbením, když zuří bouře, než když se usmíváme a máme klid.

"L’invocazione faticosa a Gesù è molto più gradita a Lui quando infuria la tempesta che non quando si sorride nella pace."
10.9.2019

Je svátek Panny Marie, "Matky Božího lidu". Modleme se, abychom byli jejím věrným lidem.

"È la festa della «Madonna del Popolo»: preghiamo perché siamo il suo popolo fedele."
9.9.2019

Neunav se konat dobré skutky, protože ti pomáhají konat je dál.

"Non ti stancare di fare le opere buone, perché ti aiutano a farle ancora."
8.9.2019

Kdo umí dělat legraci, má od Pána velký dar, protože dokáže dělat Boží vůli vždy s radostí a láskou.

"Chi è scherzoso ha un dono grande del Signore, perché riesce a fare la volontà di Dio sempre con gioia e amore."
7.9.2019

Když nasloucháš bratřím, tvá pozornost se má soustředit jen na dobrá slova, nemá hledět na zbytečná slova a má zapomenout na slova, která ubližují. Dávej pozor na to, abys vždycky mluvil dobře.

"La tua attenzione, quando ascolti i fratelli, deve cercare solo le parole che fanno bene, non deve dar retta a quelle inutili e deve dimenticare le parole che fanno male. Stai attento a parlare sempre bene."
6.9.2019

Je velkou ctností, když člověk mlčí a neptá se na zprávy, které se jeho osobně netýkají.

"È grande virtù quando si tace e non si chiedono notizie che non interessano personalmente."
5.9.2019

Zřeknutí se vlastního já je nejkrásnějším darem, který si můžeš dát.

"La rinunzia all’io è il dono più bello che puoi dare a te stesso."
4.9.2019

Jak je krásné žít navždy s Ježíšem a pro Ježíše.

"Com’è bello vivere con Gesù e per Gesù, per sempre."
3.9.2019

Neklesej na mysli, když utrpení přichází nepředvídaně jedno po druhém, takže může vzniknout pochybnost, že Bůh na tebe nechává dopadat utrpení samovolně. Měj víru, protože Pán je neustále s tebou, až do konce.

"Non ti scoraggiare quando le sofferenze vengono una dopo l’altra, in modo imprevedibile, per cui si può dubitare che Dio lasci cadere a mano libera le sofferenze su di te. Abbi fede, perché il Signore ti sta a fianco sempre, fino alla fine."
2.9.2019

Stávají se ti věci, které ti působí velkou úzkost, avšak pevnou vírou překonáš zkoušku a budeš mít hlubokou radost.

"Ti capitano delle cose che ti danno molta angoscia, però con la fede salda superi la prova e avrai una gioia profonda."
1.9.2019

Přípravou na utrpení je jeho obětování Ježíši, které jí dodá sílu a vitalitu.

"La preparazione alla sofferenza è l’offerta a Gesù, che le dà forza e vitalità."
Nejnovější myšlenky << Září 2019 << Září 2019 >> Srpen 2019 >> Nejstarší myšlenky

Pořad rádia Lumen
 
Myšlenka dne
Únava pro konání dobra, je dobrem, které neunavuje.
(15.9.2019)

"La stanchezza per fare il bene è un bene che non stanca."
 
Dnešní liturgie
 
Tento web byl vytvořen prostřednictvím phpRS redakčního systému | Programování a design Petroff (c) 2008