Servi della Sofferenza
Přihlášení
Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového čtenáře!
 
Vyhledávání
 
Společenství mladých sv. otce Pia z Pietrelčiny v Brně

Zrození poslušnosti

Autor: Mons. Pierino Galeone, Padre; redakční úvodník z časopisu Servi della Sofferenza, 2011/1

 Advent připravil Vánoce. Ježíš přišel, stal se „tělem“, pastýři šli do Betléma. Kontemplovali jsme Narození z mnoha hledisek: anděl, který se zjevuje Marii, anděl v Josefovu snu, anděl jdoucí k pastýřům, dále znamení z nebe, hvězda pro mudrce… Kolik je to znamení!

Jaký je rozdíl mezi Ježíšovým narozením a ukřižováním a smrtí? Při narození jsou to andělé, kteří zvěstují tomu a onomu, že se má odebrat do Betléma, poklonit se novému židovskému Králi, zatímco na kříži je to Ježíš, kdo přitahuje. Na jednu stranu jsem myslel na Děťátko i na Ukřižovaného, na druhou stranu jsem pomýšlel na Dítě v jeslích a obětujícího se a zmrtvýchvstalého Ježíše v eucharistii, jíž živí všechny věřící.

Betlém, Kalvárie, jesle, chléb, eucharistie a andělé, kteří se tam ubírají. Maria říká andělovi „ano“, Josef pohotově poslechne a udělá, co mu anděl řekl, i tehdy, když mu anděl řekl, ať jde do Egypta. Jaká pohotovost! Jaká rozumnost Marie, Josefa, pastýřů, mudrců! Je to vskutku nádherné. Dá se říci, že země i nebe se zmobilizovalo, aby přišlo k Ježíši a klanělo se Božímu Synu, který se stal „tělem“.

Co je pravým důvodem, že se Ježíš stal „tělem“? Pravým důvodem je to, aby byl v nás, v našich srdcích. Protože pravé Ježíšovo narození, kdy sestoupil z nebe na zemi, je zde proto, aby vstoupil do lidských srdcí. Jeho příbytkem je lidské srdce. To je příbytkem Božího Syna na zemi. Chtěl se vtělit, obětovat a vstát z mrtvých. Přitahoval k Betlému, přitahoval z kříže.

Nyní jedna otázka: Je pro vás Ježíš přitažlivý? Jaká je přitažlivost, kterou vůči němu zakoušíte? Dítě, něžné Dítě, Ukřižovaný, eucharistie? Pastýři hned pospíchali do Betléma, sestupovali z hory a ubírali se tam, protože byli poslušní.  Jakou přitažlivost k Ježíši máte? Ježíšova přitažlivost už není Betlém, ani Kalvárie, relativně ani eucharistie, nýbrž jeho přitažlivostí je Boží slovo, Boží vůle. A Ježíšova přitažlivost, která je konkretizována, se nazývá poslušnost.

Jak je pro tebe přitažlivá Boží vůle? Možná, že před Dítětem se rozněžníš a před Ukřižovaným se dojmeš, ale tou pravou přitažlivostí, která se konkretizuje v našem křesťanském životě, tou branou k budování našeho duchovního života, je přitažlivost k Boží vůli. Jakou hodnotu má pro tebe Boží vůle? Mudrci uviděli hvězdu, a přestože byli pohany, vydali se za ní, byli přitahováni znamením, které mělo podle jejich rukopisů zjevit příchod Osvoboditele.

Pokud jsi nedošel k tomuto bodu – být přitahován Boží vůlí – jistě je přitažlivost Betléma, Kalvárie, eucharistie, oltáře velmi, velmi slabá. Když zaslechl otec Pio hovor o eucharistii, srdce se mu rozhořívalo láskou. Před Dítětem Ježíšem zněžněl, roztál, zůstal by tam celou věčnost, aby adoroval Dítě Ježíše. Nemluvě o adoraci kříže, jehož se stal živým otiskem, jak říkal Pavel VI. On byl zosobněnou poslušností. Byl jsem přítomen, když řekl: „Nepamatuji si, že bych někdy zarmoutil Pána, ať už ve věcech závažných, či ve věcech lehkých“. Otec Pio žádal o obrácení jednoho zatvrzelého hříšníka a Ježíš mu odpověděl: „Jak bych mohl něco odmítnout tomu, kdo mi nic neodmítl?“.

Tedy, všechny tyto Vánoční svátky jsou krásné, ale pokud nedojdeš k tomu, že budeš přitahován Boží vůlí, pak jsi neoslavil nic! Všechno je pak jen pohanskou zvyklostí.

Ale proč poslušnost? Protože poslušnost je realizací narození, jak On řekl: „Těm, kdo naslouchají Božímu slovu, byla dána moc stát se Božími dětmi“. Stát se Božím dítětem znamená narodit se pro božský život a božským životem je Kristus. My se rodíme pro božský život, ale je to Kristus – svým životem – kdo v nás působí zrození skrze poslušnost. Pokud jsi o těchto Vánocích nedostal dar, ať už proto, že ses nemodlil, nebo proto, že jsi byl roztržitý, nebo jsi musel zařizovat mnoho věcí; pokud jsi z jakéhokoli důvodu nezrealizoval Ježíšovo narození prostřednictvím Boží vůle, čili větší ochotou k poslušnosti, neslavil jsi Vánoce.

Dříve, než se Ježíš vtělil v Mariině lůně, řekl svému Otci: „Hle, Otče, jdu konat tvou vůli“. Itinerářem Ježíšovy historie i té naší je cesta poslušnosti. Ježíš řekl Otci, Maria andělovi: „Hle, ať se mi stane podle tvého slova“. A Josef tak učinil skutky. Neznáme jeho odpověď, ale známe skutky. Vzal si k sobě Marii, šel do Egypta, vrátil se z Egypta. Skutky: muž, který dal přednost skutkům v tichosti, jež je jako šperkovnice skutků velikánů v dějinách, kteří v tichosti ukládají ty nejúžasnější skutky světových dějin; jako hvězdy na nebi, které v tichosti oslavují Pána.

Vstoupil jsi do tohoto kritéria svatých Vánoc? Jestliže nejsi hluboko zakořeněn v této realitě narození, čili v lásce k Boží vůli – a lásce mnohdy heroické v konání poslušnosti – potom podvádíš Ježíše, Pannu Marii, svatého Josefa, nemáš žádné Vánoce. Dost! Ať je Ježíšovo narození v tobě jednou provždy zakořeněno poslušností. Miluj Boží vůli! On se stal „tělem“, vstoupil do Boží vůle. A do Boží vůle se vstupuje jedině poslušností.


Související články:
Ježíš je dobrý pastýř (18.08.2016)
Sdružení Servi della Sofferenza - minulost, současnost a budoucnost... (09.02.2015)
Víra v Boží moudrost (06.07.2014)
Ježíš je jediné dobro (15.06.2014)
Zasvěcení (20.04.2014)
Prečo viera víťazí nad svetom? (28.10.2013)
Být dokonalý (29.09.2013)
Pravý učedník (18.08.2013)
Církev od nás očekává hlásání evangelia o utrpení (04.05.2012)
Vy jste solí země a světlem světa (27.02.2012)
Mít oči stále upřeny na věci shůry (02.01.2012)
Milujme se navzájem z lásky k Ježíši (21.11.2011)
Víra a poslušnost (19.11.2011)
Dobrý skutek (11.09.2011)
Tajemství pokory (23.06.2011)
On je vskutku velikánem současných dějin (16.06.2011)
Kristus vstal z mrtvých a my jsme toho svědky (01.06.2011)
Obraťte se, Boží království je blízko (02.05.2011)
Ježíš je nám stále blízko (17.03.2011)
Kněz dává všem poznávat velikost Kristova probodeného Srdce (14.03.2011)
Přijetí Ježíše (20.12.2010)
Ježíš po tobě hladoví (24.11.2010)
Služte Pánu s radostí (10.11.2010)
Kristův kněz (20.07.2010)
Otec Pio velikán svatosti (18.05.2010)
Roztržitost (26.03.2010)
Mám vás moc rád! (02.03.2010)
Kněz jako hlava komunity, otec a pastýř stáda (09.02.2010)
Vánoce (23.12.2009)
Maria, Matka Božího Milosrdenství (27.10.2009)
Tajemství a poslání kněze (30.08.2009)
Povolání (24.08.2009)
Vlídnost (11.02.2009)
Emanuel, Bůh s námi (28.12.2008)
Malé a velké věci (16.12.2008)
Informační e-mailVytisknout článek

Pořad rádia Lumen
 
Myšlenka dne
Jak je útěšné mít ve chvílích utrpení vedle sebe bratry a sestry!
(21.8.2019)

"Com’è dolce avere a fianco fratelli e sorelle nei momenti della sofferenza!"
 
Dnešní liturgie
 
Tento web byl vytvořen prostřednictvím phpRS redakčního systému | Programování a design Petroff (c) 2008