Servi della Sofferenza
Přihlášení
Uživatelské jméno:

Heslo:
Registrace nového čtenáře!
 
Vyhledávání
 
Společenství mladých sv. otce Pia z Pietrelčiny v Brně

Sdružení Servi della Sofferenza

Někteří věřící z České republiky, kteří měli možnost blíže poznat život a dílo otce Pia a spiritualitu Služebníků utrpení skrze jejího zakladatele mons. Pierina Galeone, projevili zájem žít tuto spiritualitu a uskutečňovat její charisma ve svém životě:

"Ježíš miloval Boha a člověka až k smrti na kříži a prostřednictvím kříže. ´Vzal na sebe přirozenost služebníka...a byl poslušný až k smrti a to k smrti na kříži´(Flp 2,7). Kříž, souhrn všeho utrpení, je vedle znamení smrti též svátostí života. Tajemství vykoupení spočívá v tomto: proměnit kříž a s ním každé lidské utrpení ze smutku v radost, z potupy v chloubu, ze smrti v život, z odsouzení v odpuštění. Členové sdružení Servi della Sofferenza se ztotožňují s postojem, s nímž Kristus objal utrpení, aby své bratry obdaroval svou útěchou. Připojují se k jeho utrpení, aby sloužili vykoupení bratří" (stanovy, čl.2).

Jednalo se především o osoby žijící v manželství, vdovy, nebo jiným způsobem osamělé věřící lidi, i o několik mladých, kteří měli touhu žít hlubším duchovním životem. Během několikaletém setkávání s "Padre", otcem zakladatelem, se při jeho misijních cestách do naší republiky a několika účastí na exerciciích v Itálii tento zájem utvrdil a upevnil. Nejenže poznávali spiritualitu ze svědectví života bratří a sester z institutu Servi della Sofferenza, ale měli sami možnost setkávat se s "Padre" a dalšími knězi institutu při osobních setkáních ať už ve zpovědnici nebo při duchovních rozhovorech. Na těchto setkáních si mohli věřící ověřovat kvalitu svého duchovního života, poradit se a ujistit se v přesvědčení o správnosti svého rozhodnutí .

V roce 2004, kdy "Padre" dokončil na přání mnoha věřících stanovy pro členy sdružení Servi della Sofferenza, se i někteří z České republiky (i ze Slovenska), vydali na tuto dobrodružnou cestu k Bohu skrze přísliby čistoty, chudoby a poslušnosti, každý podle svého životního stavu. Jsme rádi, že nás na této cestě přibývá a že nás doprovází Pán Ježíš, Panna Maria a náš drahý otec Pio z Pietrelciny, který se stal pro nás vzorem a mocným přímluvcem. Máme ještě i tu milost, že náš zakladatel, "Padre", je stále fyzicky mezi námi a duchovně nás podpírá.

V současné době máme pět členů, kteří prošli zkušební dobou a jsou již trvale začleněni ve sdružení Servi della Sofferenza a dalších devět, kteří se chystají učinit tento krok v letošním roce. Mezi nimi je mimo jiné jeden manželský pár a jeden bohoslovec. Máme také nové zájemce, kandidáty, kteří nás i naši spiritualitu teprve poznávají.

V našem praktickém životě se snažíme uskutečňovat ducha stanov, které jsou pro nás základem. Tvoříme komunitu, jejíž členové jsou z různých oblastí naší republiky a Slovenska. Nejdůležitější pro náš duchovní růst jsou pravidelné měsíční duchovní obnovy a naše společná setkání, kdy pod vedením kněze ze sekulárního institutu Servi della Sofferenza prohlubujeme náš duchovní život a upevňujeme vzájemné společenství. Neméně důležité je i duchovní vedení. Snahou je, abychom se setkávali podle možností i mimo duchovní obnovy a tak si vzájemně pomáhali na cestě k dokonalosti:

"Členové sdružení jsou mezi sebou spojeni, dělí se do komunit a mají povinnost se vzájemně setkávat, aby setrvávali ve společenství modlitby a navzájem si pomáhali na cestě k dokonalosti a v apoštolátu. Musí podávat jasné svědectví o bratrské lásce a s evangelijní solidaritou se účastnit radostí a strastí každého člena" (stanovy, čl.33).

Každoročně se účastníme exercicií v Itálii v San Giovanni Rotondu a na tomto svatém místě máme možnost zrevidovat náš dosavadní život a prožít chvíle milostí u hrobu svatého Pia z Pietrelčiny. Snažíme se pořádat různé akce, pro zájemce duchovní obnovu, modlitební setkání, zvláště pro rodiny s dětmi výlety, vycházky, chvíle společného odpočinku i modlitby. Mnozí z nás se aktivně podílejí na činnosti modlitební skupiny Padre Pia v Brně, v klášteře kapucínů, kde se pravidelně scházíme každou poslední sobotu v měsíci.

Každý člen sdružení je aktivní a nápomocný ve své farnosti podle svých sil a schopností. Spolupracujeme a organizačně se podílíme na některých akcích sekulárního institutu Servi della Sofferenza společně s jeho knězi, mužskou i ženskou komunitou.

A co nás všechny v naší velké rodině Servi della Sofferenza v tomto úsilí spojuje a dodává síly k apoštolátu ? Jsou to závěrečná slova z formule příslibů a slibů S.d.S., která jsou pro všechny stejná:

"...aby až do konce světa trvalo poslání našeho společného otce, otce Pia"


Informační e-mailVytisknout článek

Pořad rádia Lumen
 
Myšlenka dne
Volba dobra jednotlivých schopností člověka umožňuje stále zůstávat v Boží lásce.
(17.10.2019)

"La scelta del bene da parte delle singole facoltà dell’uomo fa rimanere sempre nell’amore di Dio."
 
Dnešní liturgie
 
Tento web byl vytvořen prostřednictvím phpRS redakčního systému | Programování a design Petroff (c) 2008